Par mums

Stendes pamatskola

Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257

Direktore Elīna Vītola-Bertelsone

Tālrunis skolā: 63291645; 25545656

Direktores e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iestādes e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Informāciju par skolas notikumiem vēl var atrast www.stende.lv;

www.facebook.com/Stendesskola/


Mēs piedāvājam 4 licencētas mācību programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111
  Pamatizglītības programma, kods 21011111;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811


Mūsu mērķis ir

būt par pilsētas kultūrizglītības centru, kurā mūsdienīgā, psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam skolas vecumu sasniegušam Stendes pilsētas un apkaimes bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība savu interešu un spēju attīstīšanai. Skola kā orientieris katra skolēna personības izaugsmē.


 

Mūsu īpašie piedāvājumi

 • iegūt izglītību vispārējās pamatizglītības programmā vai speciālās izglītības programmā skolēniem ar mācīšanās un/vai garīgās attīstības traucējumiem;
 • individuālas bezmaksas logopēda konsultācijas, nodarbības;
 • dziedāšana un muzicēšana vokālajā ansamblī;
 • robotikas pulciņš 5.-9.klases skolēniem;
 • radoši kulturālā studija;
 • basketbola un vispārējā fiziskā sagatavotības pulciņš 1.-5. klases skolniekiem;
 • skolas bibliotēkas pakalpojumi;
 • vizuālās mākslas pulciņš;
 • mūsdienu dejas;
 • aktīvu laika pavadīšanu jauniešu iniciatīvu grupā "KOPĀ";
 • kokapstrādes, metālapstrādes un mēroga modeļu pulciņš;
 • radošas nodarbības sākumskolēniem bērnu Dienas centrā un ārpusstundu pasākumus visa mācību gada garumā;
 • bezmaksas interneta piekļuve un Wi-Fi;
 • Pagarinātās dienas grupas darbs plānots visām sākumskolas klasēm, notiek gan telpās, gan izmantojot skolas plašo teritoriju
 • regulāri lasītprasmes veicinoši pasākumi sadarbībā ar pilsētas bērnu bibliotēku;
 • pusdienu un launaga piedāvājums no SIA Gvildema.

 

 

Izglītība pilsētā

Es nāku gudrību smelties,
Lai drošs varu tālāk iet...

 

1913.gadā Stendē tika dibināta cara valdības divklasīga elementārskola. Tās pirmais skolotājs bija Oļkovikovs. Mācības notika krievu valodā, izņemot latviešu valodu un ticības mācību. Skolas apmeklēšana bija bezmaksas. Skola darbojās Lagzdiņu ģimenes mājā, kas atradās Strēlnieku ielā 10 un tā darbojās līdz I Pasaules karam un vācu okupācijai Kurzemē.

Ar Kurzemes konsistorijas atļauju 1918.gada 18.janvārī Stendes mācītājs atvēra pirmmācības skolu Stendes Renču ciemā, kurā par skolotāju strādāja Marija Treija. 1919.gada rudenī skolu nosauca par Renču ciema pamatskolu. Par skolotāju un skolas pārzini (1919. – 1920.) strādāja mākslinieks Kārlis Šprunks. Laikā, kad norisinājās cīņas ar bermontiešiem, mājas nodega. Mācības atjaunoja Ratnieku mājā. 1922.gadā skolu pārcēla uz Līpuru mājām, bet 1926.gadā  uz Hofmaņa māju. Šajā ēkā skola darbojās no 1926.gada līdz 1935.gadam. 1930.gadā mājai piebūvēja vēl 2 istabas un atvēra sesto klasi. Skolā mācījās 120 skolēni, strādāja divi skolotāji, vēlāk trīs.

Jauno (patreizējo) skolas celtni, celtu pēc inženiera Vikmaņa projekta, atklāja un iesvētīja 1934.gada 6.oktobrī. Šajā sešgadīgajā pamatskolā mācījās 172 skolēni, strādāja seši skolotāji un skolas pārzinis A.Veinbergs (1934. – 1940.). Pirms otrā pasaules kara skolā aktīvi darbojās mazpulcēni.

Sākoties padomju okupācijai A.Veinbergu no amata atbrīvoja un izsūtīja uz Sibīriju. No 1948.gada līdz 1967./1968.māc.g. skolā darbojās arī krievu plūsmas klases. Skola pārdzīvojusi tos pašus notikumus un pārmaiņas, ko visa mūsu valsts. Vācu okupācijas laikā skolā tika ierīkots kara hospitālis.
Pieaugot skolēnu skaitam, radās nepieciešamība pēc plašākām telpām un 1962./63.māc.g. ekspluatācijā tika nodota skolas piebūve.

Stendes Kristīgā pamatskola darbu uzsāka 1992.gadā Nākotnes ielā 14, 1997./1998.mācību gadā skolā mācījās 75 skolēni. Vēlākos gados skola tika slēgta.

Rožu ielā 4 1951.gadā darbu uzsāka pirmsskolas izglītības iestāde - bērnudārzs, kas bija pirmsākums tagadējam bērnudārzam ,,Saulīte”, ko uzcēla 1973. gadā meliorācijas rajonā, Nākotnes ielā un ir paredzēts 90 bērniem. Bērnudārzu ,,Saulīte” 2011. gadā apmeklēja 73 mazo stendenieku.