Skolas salidojums

Mīļi gaidīsim Stendes pamatskolas absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas 85 gadu jubilejas salidojumu.