Sākam iesniegumu pieņemšanu uzņemšanai skolā 2024./ 2025.m.g.