Skolas salidojums

Mīļi gaidīsim Stendes pamatskolas absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas 85 gadu jubilejas salidojumu.

Zinību diena

Gaidīsim uz Zinību dienu.

Skolas salidojums

Būsiet mīļi gaidīti uz skolas salidojumu.

Miķeļdienas tirdziņš

Gaidām topošos pirmklasniekus

Stendes pamatskola, kā katru gadu, sāk sadraudzēties ar nākamajiem pirmklasniekiem jau laikus. Šogad uz pirmo tikšanos gaidīsim topošos pirmklasniekus un viņu vecākus š.g. 8.februārī plkst.16.30.